॥ श्री गुरु शरणं ॥

This gallery contains 11 photos.

                         

More Galleries

शिव शिव

This gallery contains 39 photos.

अध्यात्म क्षेत्रात गुरुपरंपरा हि सर्वश्रेष्ठ मानली जाते. हि परंपरा मूळ शिवापासून सुरु झाली असून ञान ,त्याग, आणि वैराग्य हे या परंपरेचे मूळ वैशिष्ट आहे. शैव संप्रदायानुसार ‘शिव’ हाच जागाचा उत्पत्तीकारक आहे.शिव म्हणजे मंगलमय, कल्याणकारक तत्त्व. म्हणूनच शिवालाच “शंकर” असेही म्हणतात. शं … Continue reading

More Galleries

गुरुपादुका

This gallery contains 37 photos.

|| श्रीगुरुपादुकाष्टम् || ज्या संगतीनेंच विराग झाला। मनोदरीचा जडभास गेला॥ साक्षात परमात्मा मज भेटवीला ॥ विसरुं कसा मी गुरुपादुकांला॥१॥ ‘पादुका‘ हे अव्यक्त रूप असले तरी ते तेजोमय रूप असते .चरण-दर्शनाने विनम्र भाव येतो.दर्शन व आशीर्वाद एकाच वेळेला प्राप्त होतो. पादसेवनभक्ती  नवविधाभक्तीमध्ये … Continue reading

More Galleries